Facebook
Twitter
LinkedIn
VVE


Brug voegen Onderhoud van een gezamenlijk gebouw van VvE's zijn van groot belang. Regelmatige inspectie en eventuele vervanging van kitvoegen horen ook bij dit onderhoud.

Kit(brug)voegen op galerijen, kitvoegen tussen betonelementen, in metselwerk en langs kozijnen zijn veel voorkomende constructionele kitvoegen bij dergelijke gebouwen Deze zijn aan weers- en UV invloeden onderhevig en dienen met een correct onderhoudsplan geinspecteerd te worden.

ONDERHOUDSPLAN KITVOEGEN
VSK Kitwerken Zoals op de bovenstaande afbeeldingen te zien is zijn dergelijke brugvoegsystemen niet alleen onderhevig aan weersinvloeden. Ze worden dagelijks belast met het belopen van de bewoners.
Deze brugvoegen zijn van groot belang voor de waterdichtheid van het gebouw. Versleten brugvoegen kunnen lekkage veroorzaken naar ondergelegen galerij of zelfs via de console (waar de galerijen vaak op rusten) lekkage geven naar de spouw tot zelfs in het appartement

In samenwerking met VSK Kitwerken kunnen Vereningen van Eigenaren een duidelijk en overzichtelijk onderhoudsplan opstellen. Hierin wordt de frequentie van het onderhoud in vermeldt alsmede de kosten. Dit onderhoudsplan zorgt uiteindelijk voor een goede staat van het gebouw door de jaren heen.